Visa allt om Jacab Fastighet AB
Visa allt om Jacab Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 266 261 387 255 300 205 213
Övrig omsättning - - 1 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -197 139 913 88 243 112 137
Resultat efter finansnetto -181 123 875 47 203 60 95
Årets resultat -2 96 497 34 86 0 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 113 1 153 1 166 1 240 1 281 1 336 1 303
Omsättningstillgångar 834 1 242 1 239 300 220 122 101
Tillgångar 1 947 2 395 2 405 1 541 1 501 1 459 1 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 920 922 825 263 256 170 170
Obeskattade reserver 21 200 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 984 1 092 1 168 1 149 1 116 1 162 1 165
Kortfristiga skulder 22 181 212 128 129 126 69
Skulder och eget kapital 1 947 2 395 2 405 1 541 1 501 1 459 1 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 266 261 1 537 255 300 205 213
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -157 179 954 113 244 149 171
Nettoomsättningförändring 1,92% -32,56% 51,76% -15,00% 46,34% -3,76% -%
Du Pont-modellen -8,22% 5,85% 38,09% 5,91% 16,19% 7,68% 9,76%
Vinstmarginal -60,15% 53,64% 236,69% 35,69% 81,00% 54,63% 64,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 63,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 305,26% 406,51% 265,37% 67,45% 30,33% -1,95% 15,02%
Soliditet 48,09% 45,01% 40,43% 17,07% 17,06% 11,65% 12,11%
Kassalikviditet 3 790,91% 686,19% 584,43% 234,38% 170,54% 96,83% 146,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...