Visa allt om Jacab Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 266 261 387 255 300 205 213
Övrig omsättning - - 1 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -197 139 913 88 243 112 137
Resultat efter finansnetto -181 123 875 47 203 60 95
Årets resultat -2 96 497 34 86 0 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 113 1 153 1 166 1 240 1 281 1 336 1 303
Omsättningstillgångar 834 1 242 1 239 300 220 122 101
Tillgångar 1 947 2 395 2 405 1 541 1 501 1 459 1 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 920 922 825 263 256 170 170
Obeskattade reserver 21 200 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 984 1 092 1 168 1 149 1 116 1 162 1 165
Kortfristiga skulder 22 181 212 128 129 126 69
Skulder och eget kapital 1 947 2 395 2 405 1 541 1 501 1 459 1 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 266 261 1 537 255 300 205 213
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -157 179 954 113 244 149 171
Nettoomsättningförändring 1,92% -32,56% 51,76% -15,00% 46,34% -3,76% -%
Du Pont-modellen -8,22% 5,85% 38,09% 5,91% 16,19% 7,68% 9,76%
Vinstmarginal -60,15% 53,64% 236,69% 35,69% 81,00% 54,63% 64,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 63,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 305,26% 406,51% 265,37% 67,45% 30,33% -1,95% 15,02%
Soliditet 48,09% 45,01% 40,43% 17,07% 17,06% 11,65% 12,11%
Kassalikviditet 3 790,91% 686,19% 584,43% 234,38% 170,54% 96,83% 146,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...