Visa allt om Båstad Näringsliv AB
Visa allt om Båstad Näringsliv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 579 1 167 1 173 1 204 1 093 435
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -123 12 -15 80 24 -40 147
Resultat efter finansnetto -10 -123 12 -14 80 23 -40 147
Årets resultat -10 -118 8 0 44 14 -2 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 8 16 23 31 0
Omsättningstillgångar 122 132 292 492 487 490 678 287
Tillgångar 122 132 292 500 503 513 709 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 124 242 233 233 189 175 177
Obeskattade reserver 0 0 5 5 20 0 0 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 45 261 250 324 534 72
Skulder och eget kapital 122 132 292 500 503 513 709 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 514 514 497 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 87 532 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 47 257 245 229 211 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 579 1 167 1 173 1 204 1 093 435
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 579 1 167 1 173 1 204 1 093 435
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 134 803 765 754 716 229
Rörelseresultat, EBITDA -10 -123 20 -7 88 31 -33 147
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -50,39% -0,51% -2,57% 10,16% 151,26% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,11% -3,00% 15,90% 4,68% -5,64% 51,22%
Vinstmarginal -% -% 2,07% -1,29% 6,82% 1,99% -3,66% 33,79%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 42,66% 19,79% 20,20% 13,79% 13,17% 49,43%
Soliditet 93,44% 93,94% 84,21% 47,34% 49,25% 36,84% 24,68% 71,21%
Kassalikviditet 1 525,00% 1 650,00% 648,89% 188,51% 194,80% 151,23% 126,97% 398,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...