Visa allt om Etail Sweden AB
Visa allt om Etail Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 9 768 10 558 12 289 9 443 8 440 7 531 7 015
Övrig omsättning 11 48 190 28 76 193 8
Rörelseresultat (EBIT) 594 458 576 272 -131 315 244
Resultat efter finansnetto 328 147 321 -52 -292 189 119
Årets resultat 188 3 148 -144 -292 113 69
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 1 078 1 236 926 839 999 1 091
Omsättningstillgångar 5 837 5 397 5 201 4 848 2 994 2 359 1 840
Tillgångar 6 437 6 474 6 437 5 774 3 833 3 358 2 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 107 104 -44 100 282 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 189 1 617 1 776 2 620 897 817 414
Kortfristiga skulder 4 453 4 751 4 558 3 198 2 836 2 259 2 348
Skulder och eget kapital 6 437 6 474 6 437 5 774 3 833 3 358 2 931
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - 817 351 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 037 1 609 1 722 - 829 886 1 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 514 598 596 - 451 347 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 779 10 606 12 479 9 471 8 516 7 724 7 023
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 4 - 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 628 1 760 3 072 - 1 407 1 255 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 380 606 - 362 284 414
Rörelseresultat, EBITDA 901 752 858 441 29 475 415
Nettoomsättningförändring -7,48% -14,09% 30,14% 11,88% 12,07% 7,36% -%
Du Pont-modellen 9,23% 7,11% 9,01% 4,73% -3,42% 9,38% 8,32%
Vinstmarginal 6,08% 4,36% 4,72% 2,89% -1,55% 4,18% 3,48%
Bruttovinstmarginal 62,27% 62,47% 56,87% 67,65% 64,99% 66,60% 53,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,17% 6,12% 5,23% 17,47% 1,87% 1,33% -7,24%
Soliditet 12,35% 1,65% 1,62% -0,76% 2,61% 8,40% 5,77%
Kassalikviditet 23,85% 17,91% 15,25% 35,52% 19,85% 27,53% 29,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...