Visa allt om Henrik Eriksson Kapitalförvaltning i Söderhamn AB
Visa allt om Henrik Eriksson Kapitalförvaltning i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 45 467 381 56 150 0 10 3 565
Övrig omsättning 211 39 79 170 - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 46 234 127 124 116 -25 -15 551
Resultat efter finansnetto 45 234 300 324 66 -24 -14 550
Årets resultat 0 224 210 200 59 -24 -14 394
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 505 509 690 675 81 93 105 50
Omsättningstillgångar 1 511 657 533 379 1 172 647 549 740
Tillgångar 2 017 1 166 1 222 1 054 1 252 740 654 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 898 898 925 715 515 456 480 494
Obeskattade reserver 198 154 207 124 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 920 114 91 215 738 284 174 296
Skulder och eget kapital 2 017 1 166 1 222 1 054 1 252 740 654 790
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 199
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 0 0 0 0
Omsättning 256 506 460 226 150 0 10 3 581
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 297
Rörelseresultat, EBITDA 202 384 272 170 128 -13 -9 551
Nettoomsättningförändring -90,36% 22,57% 580,36% -62,67% -% -100,00% -99,72% -%
Du Pont-modellen 2,28% 20,07% 24,63% 30,74% 9,35% -% -2,14% 70,13%
Vinstmarginal 102,22% 50,11% 79,00% 578,57% 78,00% -% -140,00% 15,54%
Bruttovinstmarginal 95,56% 93,79% 74,54% 85,71% 100,00% -% 100,00% 50,32%
Rörelsekapital/omsättning 1 313,33% 116,27% 116,01% 292,86% 289,33% -% 3 750,00% 12,45%
Soliditet 52,18% 87,32% 88,91% 76,51% 41,13% 61,62% 73,39% 62,53%
Kassalikviditet 164,24% 576,32% 585,71% 176,28% 20,60% 42,96% 315,52% 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...