Visa allt om Henrik Eriksson Kapitalförvaltning i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 467 381 56 150 0 10 3 565
Övrig omsättning 39 79 170 - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 234 127 124 116 -25 -15 551
Resultat efter finansnetto 234 300 324 66 -24 -14 550
Årets resultat 224 210 200 59 -24 -14 394
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 509 690 675 81 93 105 50
Omsättningstillgångar 657 533 379 1 172 647 549 740
Tillgångar 1 166 1 222 1 054 1 252 740 654 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 898 925 715 515 456 480 494
Obeskattade reserver 154 207 124 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 91 215 738 284 174 296
Skulder och eget kapital 1 166 1 222 1 054 1 252 740 654 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 199
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0
Omsättning 506 460 226 150 0 10 3 581
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 297
Rörelseresultat, EBITDA 384 272 170 128 -13 -9 551
Nettoomsättningförändring 22,57% 580,36% -62,67% -% -100,00% -99,72% -%
Du Pont-modellen 20,07% 24,63% 30,74% 9,35% -% -2,14% 70,13%
Vinstmarginal 50,11% 79,00% 578,57% 78,00% -% -140,00% 15,54%
Bruttovinstmarginal 93,79% 74,54% 85,71% 100,00% -% 100,00% 50,32%
Rörelsekapital/omsättning 116,27% 116,01% 292,86% 289,33% -% 3 750,00% 12,45%
Soliditet 87,32% 88,91% 76,51% 41,13% 61,62% 73,39% 62,53%
Kassalikviditet 576,32% 585,71% 176,28% 20,60% 42,96% 315,52% 250,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...