Visa allt om Nordic Culvert AB
Visa allt om Nordic Culvert AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 11 384 11 343 11 981 12 183 12 781 12 090 3 028
Övrig omsättning 531 552 515 525 548 409 16
Rörelseresultat (EBIT) 2 038 1 206 1 127 1 228 1 361 997 496
Resultat efter finansnetto 1 986 1 153 1 070 1 169 1 251 884 315
Årets resultat 1 162 655 477 477 952 526 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 529 1 783 2 038 1 967 1 985 2 396 1 409
Omsättningstillgångar 7 254 4 883 3 975 4 076 3 414 3 660 2 155
Tillgångar 8 783 6 666 6 013 6 043 5 399 6 057 3 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 149 2 437 1 932 1 748 1 631 979 453
Obeskattade reserver 1 771 1 282 975 664 237 372 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 665 745 730 0 400 1 781 1 433
Kortfristiga skulder 3 197 2 202 2 376 3 631 3 130 2 925 1 369
Skulder och eget kapital 8 783 6 666 6 013 6 043 5 399 6 057 3 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 530 1 038 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 962 1 651 1 431 1 215 475 325 69
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 314 497 840 729 656 772 20
Utdelning till aktieägare 0 450 150 293 360 300 0
Omsättning 11 915 11 895 12 496 12 708 13 329 12 499 3 044
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 846 2 836 2 995 3 046 3 195 4 030 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 541 572 489 420 714 45
Rörelseresultat, EBITDA 2 292 1 460 1 590 1 646 1 762 1 370 826
Nettoomsättningförändring 0,36% -5,33% -1,66% -4,68% 5,72% 299,27% -%
Du Pont-modellen 23,22% 18,11% 18,76% 20,32% 25,21% 16,49% 14,36%
Vinstmarginal 17,91% 10,64% 9,41% 10,08% 10,65% 8,26% 16,91%
Bruttovinstmarginal 48,73% 48,68% 50,85% 43,76% 41,40% 44,01% 56,11%
Rörelsekapital/omsättning 35,64% 23,64% 13,35% 3,65% 2,22% 6,08% 25,96%
Soliditet 51,58% 51,56% 44,08% 37,02% 33,44% 20,69% 18,97%
Kassalikviditet 225,30% 217,89% 164,23% 110,66% 109,07% 106,77% 129,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...