Visa allt om Aktiebolaget Svenska Industristängsel, Indab
Visa allt om Aktiebolaget Svenska Industristängsel, Indab

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 335 5 013 5 917 8 970 9 036
Övrig omsättning 190 104 48 93 -
Rörelseresultat (EBIT) -782 71 -438 247 335
Resultat efter finansnetto -849 4 -458 186 276
Årets resultat -849 4 -386 127 142
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 189 321 693 735
Omsättningstillgångar 831 2 555 2 162 3 601 2 828
Tillgångar 891 2 744 2 483 4 294 3 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -745 104 100 369 242
Obeskattade reserver 0 0 0 73 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 950 609 828 130 903
Kortfristiga skulder 686 2 030 1 555 3 722 2 346
Skulder och eget kapital 891 2 744 2 483 4 294 3 563
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 323 363 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 200 1 187 790 915 1 372
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 409 391 453 402 557
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 4 525 5 117 5 965 9 063 9 036
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 6 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 1 253 1 479 1 495 821
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 413 437 286 181
Rörelseresultat, EBITDA -654 199 -311 467 473
Nettoomsättningförändring -13,52% -15,28% -34,04% -0,73% -%
Du Pont-modellen -87,54% 2,88% -16,71% 5,85% 9,43%
Vinstmarginal -17,99% 1,58% -7,01% 2,80% 3,72%
Bruttovinstmarginal 49,99% 49,71% 47,79% 43,00% 37,23%
Rörelsekapital/omsättning 3,34% 10,47% 10,26% -1,35% 5,33%
Soliditet -83,61% 3,79% 4,03% 9,85% 8,27%
Kassalikviditet 67,06% 100,00% 104,18% 80,76% 87,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...