Visa allt om EW Vind AB
Visa allt om EW Vind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 20 5 18 181 1 872 0
Övrig omsättning - 5 187 221 2 175 276 312 636 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -597 -4 442 -94 1 464 -167 -112 -2 124 -328 -39
Resultat efter finansnetto -8 -597 -4 442 -94 1 464 -170 -112 -2 124 -328 -39
Årets resultat -8 -597 -4 442 -94 1 464 -170 -112 -2 124 -328 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 994 100 700 4 891 4 544 2 301 2 026 2 903 3 981 1 251
Omsättningstillgångar 1 0 0 11 184 3 19 49 50 127
Tillgångar 996 100 700 4 902 4 727 2 304 2 045 2 952 4 031 1 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 88 685 1 557 1 652 188 358 470 593 921
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 896 1 0 3 311 3 026 0 0 0 3 377 0
Kortfristiga skulder 19 10 15 34 50 2 116 1 686 2 483 60 457
Skulder och eget kapital 996 100 700 4 902 4 727 2 304 2 045 2 952 4 031 1 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 187 221 2 195 281 330 817 1 872 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 3 -63 -94 1 464 -167 -78 -357 -224 -39
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 300,00% -72,22% -90,06% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 30,97% -7,25% -5,48% -71,95% -8,14% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 7 320,00% -3 340,00% -622,22% -1 173,48% -17,52% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -44,75% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 670,00% -42 260,00% -9 261,11% -1 344,75% -0,53% -%
Soliditet 8,13% 88,00% 97,86% 31,76% 34,95% 8,16% 17,51% 15,92% 14,71% 66,84%
Kassalikviditet 5,26% 0,00% 0,00% 32,35% 368,00% 0,14% 1,13% 1,97% 83,33% 27,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...