Visa allt om Lomsjö Bär AB
Visa allt om Lomsjö Bär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-06
Nettoomsättning 4 633
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -20
Resultat efter finansnetto -36
Årets resultat -36
Balansräkningar (tkr)
2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 243
Omsättningstillgångar 695
Tillgångar 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 309
Kortfristiga skulder 565
Skulder och eget kapital 938
Löner & utdelning (tkr)
2009-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 4 633
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 23
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -2,13%
Vinstmarginal -0,43%
Bruttovinstmarginal 10,99%
Rörelsekapital/omsättning 2,81%
Soliditet 6,82%
Kassalikviditet 116,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...