Visa allt om Toppskick Bil på Ingarö AB
Visa allt om Toppskick Bil på Ingarö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 8 300 6 681 6 984 8 208 11 055 10 595 12 557 7 750
Övrig omsättning - 4 - 126 - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 714 347 115 157 393 499 714 481
Resultat efter finansnetto 635 251 20 60 271 386 604 372
Årets resultat 493 194 14 43 196 360 445 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 90 113 96 148 164 211 265
Omsättningstillgångar 3 599 3 227 2 879 3 388 3 480 2 815 2 877 2 055
Tillgångar 3 703 3 317 2 992 3 484 3 628 2 979 3 089 2 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 285 1 792 1 597 1 584 1 541 1 344 985 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 107 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 374 1 374 1 374 1 674 1 874 1 372 1 302 1 428
Kortfristiga skulder 44 150 20 227 213 263 695 246
Skulder och eget kapital 3 703 3 317 2 992 3 484 3 628 2 979 3 089 2 320
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 250 250 200 250 250 250 250 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 3 1 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 79 63 79 79 79 79 480
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 300 6 685 6 984 8 334 11 055 10 595 12 557 7 765
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 150 3 341 3 492 4 104 5 528 5 298 6 279 3 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 183 192 137 172 187 181 175 16
Rörelseresultat, EBITDA 740 370 141 196 424 574 783 547
Nettoomsättningförändring 24,23% -4,34% -14,91% -25,75% 4,34% -15,62% 62,03% -%
Du Pont-modellen 19,36% 10,49% 3,98% 4,94% 11,00% 16,75% 23,21% 20,86%
Vinstmarginal 8,64% 5,21% 1,70% 2,10% 3,61% 4,71% 5,71% 6,25%
Bruttovinstmarginal 16,84% 15,94% 9,62% 8,35% 9,12% 1,70% 12,26% -0,62%
Rörelsekapital/omsättning 42,83% 46,06% 40,94% 38,51% 29,55% 24,09% 17,38% 23,34%
Soliditet 61,71% 54,02% 53,38% 45,46% 42,48% 45,12% 34,44% 26,60%
Kassalikviditet 6 231,82% 611,33% 5 575,00% 454,19% 517,37% 202,28% 227,34% 207,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...