Visa allt om Roxyard Holding AB
Visa allt om Roxyard Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 256
Rörelseresultat (EBIT) -3 0 0 -13 -13 -19 -33 34
Resultat efter finansnetto -3 7 120 -12 -13 -19 -33 54
Årets resultat -3 7 120 -12 -13 -19 -33 54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 104 104 104 104 104 104
Omsättningstillgångar 123 123 115 34 43 14 56 66
Tillgångar 123 123 219 138 147 118 160 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 120 201 81 93 106 125 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 4 18 58 54 13 35 13
Skulder och eget kapital 123 123 219 138 147 118 160 170
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 88 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 256
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 0 0 -13 -13 -19 -33 34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,12% 97,56% 91,78% 58,70% 63,27% 89,83% 78,12% 92,94%
Kassalikviditet 2 050,00% 3 075,00% 638,89% 58,62% 79,63% 107,69% 160,00% 507,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...