Visa allt om Frölundas Ur & Guld AB
Visa allt om Frölundas Ur & Guld AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 12 574 11 488 9 873 8 401 6 602 4 355 3 482 2 328
Övrig omsättning 52 3 2 18 26 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 068 3 239 1 159 770 352 187 359 -174
Resultat efter finansnetto 1 065 3 227 1 137 728 295 168 340 -188
Årets resultat 585 1 848 641 377 108 89 297 -188
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 328 403 479 583 92 147 202
Omsättningstillgångar 6 860 6 059 4 112 2 958 2 602 2 204 2 003 1 479
Tillgångar 7 176 6 387 4 515 3 437 3 185 2 296 2 150 1 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 602 3 172 1 474 983 607 498 409 112
Obeskattade reserver 1 864 1 557 711 404 190 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 350 932 1 368 1 016 1 023 1 196
Kortfristiga skulder 1 710 1 658 1 980 1 117 1 022 737 718 373
Skulder och eget kapital 7 176 6 387 4 515 3 437 3 185 2 296 2 150 1 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 830 1 294 1 249 955 1 015 506 527 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 365 371 266 278 185 152 98
Utdelning till aktieägare 155 155 150 0 0 0 0 0
Omsättning 12 626 11 491 9 875 8 419 6 628 4 355 3 482 2 328
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 515 2 298 1 975 1 680 1 651 1 452 1 161 776
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 338 329 226 324 281 226 136
Rörelseresultat, EBITDA 1 156 3 314 1 234 2 030 465 242 414 -100
Nettoomsättningförändring 9,45% 16,36% 17,52% 27,25% 51,60% 25,07% 49,57% -%
Du Pont-modellen 14,88% 50,71% 25,67% 22,40% 11,05% 8,14% 16,70% -10,35%
Vinstmarginal 8,49% 28,19% 11,74% 9,17% 5,33% 4,29% 10,31% -7,47%
Bruttovinstmarginal 36,73% 46,61% 36,66% 42,30% 39,97% 36,67% 33,43% -15,16%
Rörelsekapital/omsättning 40,96% 38,31% 21,59% 21,91% 23,93% 33,69% 36,90% 47,51%
Soliditet 70,46% 68,68% 44,93% 37,26% 23,45% 23,10% 19,02% 6,66%
Kassalikviditet 155,56% 144,81% 70,86% 72,34% 14,48% 11,13% 13,93% 13,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...