Visa allt om KL International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -5 -6 -7 -79 -60 -2
Resultat efter finansnetto 1 254 5 360 -271 -428 550 -60 -2
Årets resultat 1 304 5 500 9 372 550 -60 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 636 9 636 9 636 9 698 10 381 0 0
Omsättningstillgångar 315 165 174 1 169 134 137 100
Tillgångar 9 951 9 801 9 810 10 867 10 515 137 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 773 6 584 1 084 1 075 703 103 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 175 3 161 5 004 6 846 0 0
Kortfristiga skulder 178 1 042 5 565 4 789 2 965 34 3
Skulder och eget kapital 9 951 9 801 9 810 10 867 10 515 137 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 115 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -5 -6 -7 -79 -60 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,11% 67,18% 11,05% 9,89% 6,69% 75,18% 98,00%
Kassalikviditet 176,97% 15,83% 3,13% 24,41% 4,52% 402,94% 3 333,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...