Visa allt om KL International AB
Visa allt om KL International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -5 -6 -7 -79 -60 -2
Resultat efter finansnetto 1 254 5 360 -271 -428 550 -60 -2
Årets resultat 1 304 5 500 9 372 550 -60 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 636 9 636 9 636 9 698 10 381 0 0
Omsättningstillgångar 315 165 174 1 169 134 137 100
Tillgångar 9 951 9 801 9 810 10 867 10 515 137 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 773 6 584 1 084 1 075 703 103 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 175 3 161 5 004 6 846 0 0
Kortfristiga skulder 178 1 042 5 565 4 789 2 965 34 3
Skulder och eget kapital 9 951 9 801 9 810 10 867 10 515 137 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 115 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -5 -6 -7 -79 -60 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,11% 67,18% 11,05% 9,89% 6,69% 75,18% 98,00%
Kassalikviditet 176,97% 15,83% 3,13% 24,41% 4,52% 402,94% 3 333,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...