Visa allt om Nordens Ingenjörer AB
Visa allt om Nordens Ingenjörer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 576 2 726 4 080 614 0 80 375
Övrig omsättning - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -21 -188 1 306 1 620 424 -21 -742 -663
Resultat efter finansnetto 0 -24 -189 1 290 1 627 424 -21 -741 -664
Årets resultat 0 -5 0 754 1 346 424 -21 -741 -664
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 572 580 821 2 310 2 434 779 213 223 245
Tillgångar 572 580 821 2 310 2 434 779 213 223 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 293 298 1 298 1 570 624 200 200 136
Obeskattade reserver 269 269 289 480 157 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 17 234 532 707 155 13 23 109
Skulder och eget kapital 572 580 821 2 310 2 434 779 213 223 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 420 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 213 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 576 2 731 4 080 614 0 80 375
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 80 375
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 645 815
Rörelseresultat, EBITDA 0 -21 -188 1 306 1 620 424 -21 -732 -663
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -78,87% -33,19% 564,50% -% -100,00% -78,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -22,90% 56,54% 66,84% 54,43% -% -332,29% -270,61%
Vinstmarginal -% -% -32,64% 47,91% 39,88% 69,06% -% -926,25% -176,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -23,26% 51,50% 43,87% 100,00% -% 100,00% 87,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 101,91% 65,22% 42,33% 101,63% -% 250,00% 36,27%
Soliditet 88,08% 86,69% 63,75% 72,40% 69,26% 80,10% 93,90% 89,69% 55,51%
Kassalikviditet 5 720,00% 3 411,76% 350,85% 434,21% 344,27% 502,58% 1 638,46% 969,57% 224,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...