Visa allt om Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
Visa allt om Delgivningsbyrån DeltraKravek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 077 27 297 41 086 32 322 33 564 24 099 21 248 4 845
Övrig omsättning 168 - 48 - - - 91 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 134 1 559 9 440 5 494 8 190 3 743 3 403 76
Resultat efter finansnetto 6 138 1 555 9 438 5 552 8 213 3 729 3 393 69
Årets resultat 2 627 -178 5 349 3 950 5 923 2 530 2 484 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 959 36 44 99 130 198 684 465
Omsättningstillgångar 13 790 8 168 13 315 10 239 12 075 6 172 4 935 2 069
Tillgångar 18 749 8 204 13 359 10 338 12 205 6 370 5 619 2 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 920 2 293 5 471 4 122 6 073 2 650 2 620 136
Obeskattade reserver 3 685 2 887 2 463 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 143 3 024 5 425 6 216 6 133 3 721 2 999 2 399
Skulder och eget kapital 18 749 8 204 13 359 10 338 12 205 6 370 5 619 2 534
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 946 1 620 1 575 2 010 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 882 11 169 14 869 10 581 9 140 6 784 5 944 1 617
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 826 3 511 5 023 4 419 4 043 3 172 2 980 893
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 4 000 5 900 2 500 2 500 0
Omsättning 32 245 27 297 41 134 32 322 33 564 24 099 21 339 4 845
Nyckeltal
Antal anställda 13 25 33 29 23 21 21 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 467 1 092 1 245 1 115 1 459 1 148 1 012 808
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 395 705 717 706 798 723 637 557
Rörelseresultat, EBITDA 6 447 1 567 9 494 5 565 8 258 3 811 3 471 98
Nettoomsättningförändring 17,51% -33,56% 27,11% -3,70% 39,28% 13,42% 338,56% -%
Du Pont-modellen 32,75% 19,00% 70,72% 53,83% 67,37% 58,76% 60,58% 3,08%
Vinstmarginal 19,14% 5,71% 23,00% 17,22% 24,50% 15,53% 16,02% 1,61%
Bruttovinstmarginal 89,31% 90,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,37% 18,84% 19,20% 12,45% 17,70% 10,17% 9,11% -6,81%
Soliditet 41,57% 55,40% 55,33% 39,87% 49,76% 41,60% 46,63% 5,37%
Kassalikviditet 135,96% 270,11% 245,44% 164,72% 196,89% 165,87% 164,55% 86,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...