Visa allt om PeBri Projektutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 441 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -64 -63 1 266 -148 -156 -194 -10
Resultat efter finansnetto -474 -64 -62 1 261 -155 -2 766 -2 518 -1 702
Årets resultat -466 -50 -48 1 276 -114 -2 707 -2 465 -1 700
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 994 980 967 353 353 255 202
Omsättningstillgångar 626 313 354 478 158 079 110 505 108 533 108 867
Tillgångar 828 1 307 1 334 1 445 158 432 110 858 108 788 109 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 812 1 278 1 328 1 376 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 29 6 69 158 332 110 758 108 688 108 969
Skulder och eget kapital 828 1 307 1 334 1 445 158 432 110 858 108 788 109 069
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 441 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -64 -63 1 266 -148 -156 -194 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 374,60% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 375,64% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 28,38% -% -% -% -%
Soliditet 98,07% 97,78% 99,55% 95,22% 0,06% 0,09% 0,09% 0,09%
Kassalikviditet 3 912,50% 1 079,31% 5 900,00% 692,75% 99,84% 99,77% 99,86% 99,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...