Visa allt om BoHus Värme AB
Visa allt om BoHus Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 563 7 627 8 208 9 291 10 093 9 508 4 934 2 207
Övrig omsättning 1 9 42 71 81 49 28 14
Rörelseresultat (EBIT) -115 90 81 -84 270 488 178 -122
Resultat efter finansnetto -184 37 19 -117 240 459 139 -150
Årets resultat -109 3 6 4 127 234 137 -150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 95 3 12 3 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 421 2 449 2 625 2 571 2 984 2 826 1 503 1 106
Tillgångar 2 496 2 544 2 628 2 583 2 987 2 826 1 503 1 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 461 458 452 448 321 87 -50
Obeskattade reserver 0 74 53 53 189 126 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 218 357 440 30 110 262 478
Kortfristiga skulder 2 051 1 790 1 760 1 637 2 321 2 270 1 154 678
Skulder och eget kapital 2 496 2 544 2 628 2 583 2 987 2 826 1 503 1 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 571 179 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 250 - -
Löner till övriga anställda 1 904 1 782 1 636 1 886 2 150 1 262 636 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 670 665 618 687 749 546 278 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 564 7 636 8 250 9 362 10 174 9 557 4 962 2 221
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 6 7 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 261 1 090 1 368 1 327 1 442 1 902 1 645 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 370 388 381 441 500 381 216
Rörelseresultat, EBITDA -95 97 81 -82 270 488 178 -122
Nettoomsättningförändring -0,84% -7,08% -11,66% -7,95% 6,15% 92,70% 123,56% -%
Du Pont-modellen -4,49% 3,54% 3,08% -3,17% 9,04% 17,27% 11,84% -11,03%
Vinstmarginal -1,48% 1,18% 0,99% -0,88% 2,68% 5,13% 3,61% -5,53%
Bruttovinstmarginal 53,52% 54,66% 48,39% 47,81% 48,79% 46,55% 42,72% 39,47%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% 8,64% 10,54% 10,05% 6,57% 5,85% 7,07% 19,39%
Soliditet 14,10% 20,39% 19,00% 19,01% 19,66% 14,64% 5,79% -4,52%
Kassalikviditet 58,70% 48,60% 58,52% 43,62% 47,57% 67,49% 51,82% 83,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...