Visa allt om Destination Vara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -3 -3 -3 -2 -1 -1 0
Resultat efter finansnetto -22 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0
Årets resultat -22 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 74 91 94 95 97 98 99 100
Tillgångar 74 91 94 95 97 98 99 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 91 93 95 97 98 99 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 74 91 94 95 97 98 99 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -3 -3 -3 -2 -1 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,24% 100,00% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 1 480,00% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...