Visa allt om RaFem Utbildningar AB
Visa allt om RaFem Utbildningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 2 291 2 272 1 961 1 793 1 363 1 196 943 0
Övrig omsättning - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 186 394 301 275 215 214 -71
Resultat efter finansnetto 314 227 394 305 406 215 214 -71
Årets resultat 314 168 300 222 298 151 163 -71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 714 810 34 34 34 34 0 0
Omsättningstillgångar 677 575 658 573 613 355 404 172
Tillgångar 1 391 1 385 692 607 647 389 404 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 636 522 554 404 402 253 242 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 577 768 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 95 138 203 245 135 161 93
Skulder och eget kapital 1 391 1 385 692 607 647 389 404 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - - 134 356 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 975 848 593 424 152 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 266 185 132 90 128 68 0
Utdelning till aktieägare 260 200 200 150 220 150 90 0
Omsättning 2 291 2 272 1 961 1 793 1 365 1 196 943 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 146 1 136 981 897 682 598 472 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 632 487 369 262 260 135 -
Rörelseresultat, EBITDA -18 282 394 301 275 215 214 -71
Nettoomsättningförändring 0,84% 15,86% 9,37% 31,55% 13,96% 26,83% -% -%
Du Pont-modellen 24,16% 17,11% 57,37% 50,25% 62,91% 55,53% 53,22% -%
Vinstmarginal 14,67% 10,43% 20,24% 17,01% 29,86% 18,06% 22,80% -%
Bruttovinstmarginal 83,63% 88,34% 94,03% 88,23% 84,96% 98,91% 97,35% -%
Rörelsekapital/omsättning 21,78% 21,13% 26,52% 20,64% 27,00% 18,39% 25,77% -%
Soliditet 45,72% 37,69% 80,06% 66,56% 62,13% 65,04% 59,90% 45,93%
Kassalikviditet 325,28% 391,58% 442,03% 253,20% 238,37% 248,15% 250,93% 184,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...