Visa allt om El-Service i Mark AB
Visa allt om El-Service i Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 057 471 105 51 183 460 839 826
Övrig omsättning 16 - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 69 24 -1 1 69 -5 21
Resultat efter finansnetto 52 70 24 -1 1 65 -13 11
Årets resultat 40 55 31 -1 1 35 -4 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 19 26 28 30 37 180 219
Omsättningstillgångar 335 325 151 123 152 163 193 163
Tillgångar 347 345 178 151 182 200 373 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 217 162 131 132 131 96 102
Obeskattade reserver 0 0 0 16 16 17 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 0 142 192
Kortfristiga skulder 141 128 15 4 30 52 135 81
Skulder och eget kapital 347 345 178 151 182 200 373 382
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 25 242 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 113 - 0 0 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 35 - 0 0 52 123 99
Utdelning till aktieägare 25 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 073 471 105 51 183 461 839 826
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 057 471 - 51 183 460 839 826
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 154 - 2 10 96 368 375
Rörelseresultat, EBITDA 125 76 26 1 3 73 35 27
Nettoomsättningförändring 124,42% 348,57% 105,88% -72,13% -60,22% -45,17% 1,57% -%
Du Pont-modellen 17,29% 20,29% 13,48% -0,66% 0,55% 34,50% -1,34% 5,50%
Vinstmarginal 5,68% 14,86% 22,86% -1,96% 0,55% 15,00% -0,60% 2,54%
Bruttovinstmarginal 61,02% 60,08% 46,67% 47,06% 45,90% 55,65% 66,98% 80,63%
Rörelsekapital/omsättning 18,35% 41,83% 129,52% 233,33% 66,67% 24,13% 6,91% 9,93%
Soliditet 59,65% 62,90% 91,01% 94,56% 79,01% 71,76% 25,74% 28,40%
Kassalikviditet 237,59% 253,91% 1 006,67% 3 075,00% 506,67% 313,46% 142,96% 201,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...