Visa allt om INVID Väst AB
Visa allt om INVID Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -27 -108 -1 -3 -560 -262
Resultat efter finansnetto -4 -6 -27 -108 435 -3 -560 -698
Årets resultat 1 088 412 -419 -86 435 168 -422 -698
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 150 100 100 100
Omsättningstillgångar 3 044 1 783 1 461 1 115 691 257 48 331
Tillgångar 3 194 1 933 1 611 1 265 841 357 148 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 175 1 087 674 1 094 782 350 -322 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 019 846 935 171 59 7 470 331
Skulder och eget kapital 3 194 1 933 1 611 1 265 841 357 148 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 400 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 121 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 521 252
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -27 -108 -1 -3 -560 -262
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 68,10% 56,23% 41,84% 86,48% 92,98% 98,04% -217,57% 23,20%
Kassalikviditet 298,72% 210,76% 156,26% 652,05% 1 171,19% 3 671,43% 10,21% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...