Visa allt om Silverhuset i Grebbestad AB
Visa allt om Silverhuset i Grebbestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 024 2 666 3 472 3 650 3 937 2 737 1 777 0
Övrig omsättning - 11 - 152 46 24 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 305 664 165 217 645 62 148 -13
Resultat efter finansnetto 305 664 165 217 645 48 148 -13
Årets resultat 238 518 365 120 419 58 86 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 10 21 31 41 0
Omsättningstillgångar 1 486 1 374 1 047 1 316 1 532 897 683 92
Tillgångar 1 536 1 424 1 097 1 326 1 553 928 724 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 370 1 132 614 449 549 231 173 87
Obeskattade reserver 0 0 0 305 251 176 208 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 88 165 189 173 164 50 0
Kortfristiga skulder 157 204 318 383 580 357 293 5
Skulder och eget kapital 1 536 1 424 1 097 1 326 1 553 928 724 92
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 250 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 673 765 1 283 1 177 1 094 474 181 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 178 165 303 242 182 163 150 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 220 100 0 0
Omsättning 2 024 2 677 3 472 3 802 3 983 2 761 1 794 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 5 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 675 889 694 730 787 912 592 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 317 322 299 263 309 237 -
Rörelseresultat, EBITDA 305 664 175 227 655 72 158 -13
Nettoomsättningförändring -24,08% -23,21% -4,88% -7,29% 43,84% 54,02% -% -%
Du Pont-modellen 19,86% 46,63% 15,04% 16,37% 41,60% 6,68% 20,44% -%
Vinstmarginal 15,07% 24,91% 4,75% 5,95% 16,41% 2,27% 8,33% -%
Bruttovinstmarginal 79,94% 82,22% 71,23% 62,58% 68,22% 60,94% 68,43% -%
Rörelsekapital/omsättning 65,66% 43,89% 21,00% 25,56% 24,18% 19,73% 21,95% -%
Soliditet 89,19% 79,49% 55,97% 50,81% 47,26% 38,87% 45,07% 94,57%
Kassalikviditet 594,90% 523,53% 228,93% 247,26% 195,34% 126,61% 158,70% 1 840,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...