Visa allt om PBR Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 532 275 125 181 977 312 856 1 696
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 16 -65 -27 137 -53 168 460
Resultat efter finansnetto 63 14 -65 -27 139 -52 167 493
Årets resultat 55 14 -65 -27 107 -46 130 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 18 33 49 93 59 88 116
Omsättningstillgångar 298 123 59 270 232 308 511 532
Tillgångar 298 141 93 319 325 367 599 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 98 84 148 296 309 475 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 43 9 170 29 58 118 191
Skulder och eget kapital 298 141 93 319 325 367 599 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 19 15 19 31 259 117 319 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 66 28 94 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 120 120 96
Omsättning 532 275 125 181 977 312 856 1 696
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 977 312 856 1 696
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 325 150 427 374
Rörelseresultat, EBITDA 82 31 -50 17 181 -25 196 486
Nettoomsättningförändring 93,45% 120,00% -30,94% -81,47% 213,14% -63,55% -49,53% -%
Du Pont-modellen 21,48% 11,35% -68,82% -8,46% 42,77% -14,17% 28,05% 76,12%
Vinstmarginal 12,03% 5,82% -51,20% -14,92% 14,23% -16,67% 19,63% 29,13%
Bruttovinstmarginal 88,35% 92,00% 92,00% 82,87% 69,60% 86,22% 91,82% 96,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,76% 29,09% 40,00% 55,25% 20,78% 80,13% 45,91% 20,11%
Soliditet 51,34% 69,50% 90,32% 46,39% 91,08% 84,20% 80,04% 69,84%
Kassalikviditet 205,52% 286,05% 655,56% 158,82% 800,00% 531,03% 433,05% 278,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...