Visa allt om Gansnäs driftbolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 10 781 11 926 13 180 14 504 25 247 20 888 14 244 0
Övrig omsättning - - 270 298 72 - 979 -
Rörelseresultat (EBIT) 377 80 355 235 150 346 465 -35
Resultat efter finansnetto 377 78 355 239 160 300 17 -35
Årets resultat 221 177 276 232 118 15 15 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 100 750 1 134 1 215 0
Omsättningstillgångar 4 413 2 609 2 910 4 937 4 340 7 426 32 659 68
Tillgångar 4 413 2 609 2 910 5 038 5 090 8 560 33 874 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 119 898 721 445 213 94 80 65
Obeskattade reserver 146 52 202 200 276 276 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 149 1 660 1 988 4 392 4 601 8 189 33 795 3
Skulder och eget kapital 4 413 2 609 2 910 5 038 5 090 8 560 33 874 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 781 11 926 13 450 14 802 25 319 20 888 15 223 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 377 80 355 253 256 487 600 -35
Nettoomsättningförändring -9,60% -9,51% -9,13% -42,55% 20,87% 46,64% -% -%
Du Pont-modellen 8,54% 3,07% 12,23% 4,76% 3,14% 4,07% 1,39% -%
Vinstmarginal 3,50% 0,67% 2,70% 1,65% 0,63% 1,67% 3,31% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 80,81% 84,22% 100,00% 100,00% 100,00% 88,63% -%
Rörelsekapital/omsättning 11,72% 7,96% 7,00% 3,76% -1,03% -3,65% -7,98% -%
Soliditet 27,94% 35,97% 30,19% 11,76% 8,18% 3,47% 0,24% 95,59%
Kassalikviditet 140,14% 157,17% 146,38% 112,41% 90,11% 74,66% 95,43% 2 266,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...