Visa allt om JVE Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 233 170 0 23 189
Övrig omsättning - - - 21 - 255 234 255
Rörelseresultat (EBIT) -95 -96 -159 -142 -167 -137 -166 -21
Resultat efter finansnetto 498 -26 -101 -209 -81 -944 -171 -22
Årets resultat 498 -26 -101 -209 -81 -944 -171 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 701 7 328 17 254 1 080
Omsättningstillgångar 1 925 2 384 3 935 4 598 5 172 1 846 631 297
Tillgångar 1 925 2 384 3 935 4 598 5 873 9 174 17 885 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 559 61 87 88 5 848 8 763 9 707 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 365 2 323 3 848 4 510 25 410 8 178 1 299
Skulder och eget kapital 1 925 2 384 3 935 4 598 5 873 9 174 17 885 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 67 67 34 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 3 30 11 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 200 0 0
Omsättning 0 0 0 254 170 255 257 444
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 233 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 70 97 45 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -95 -96 -159 -102 -41 -11 -40 105
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 37,06% -% -100,00% -87,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -1,81% -1,36% -% -0,93% -1,53%
Vinstmarginal -% -% -% -35,62% -47,06% -% -721,74% -11,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 11,59% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 37,77% 3 027,65% -% -32 813,04% -530,16%
Soliditet 29,04% 2,56% 2,21% 1,91% 99,57% 95,52% 54,27% 5,66%
Kassalikviditet 141,03% 59,54% 76,25% 79,76% 15 856,00% 450,24% 7,72% 22,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...