Visa allt om Davidslids plåtslageri AB
Visa allt om Davidslids plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 054 1 766 1 494 1 141 1 756 1 286 1 410 1 158
Övrig omsättning 5 - 19 26 19 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -142 3 1 -62 26 -67 -30 40
Resultat efter finansnetto -142 3 1 -62 27 -68 -34 40
Årets resultat -142 3 1 -58 36 21 39 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 60 14 38 109 177 174 177
Omsättningstillgångar 278 455 623 325 578 348 536 303
Tillgångar 323 515 637 363 687 525 709 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 156 153 152 210 175 153 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 26 123 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 174 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 185 484 211 473 324 432 154
Skulder och eget kapital 323 515 637 363 687 525 709 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 330 360 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 360 360 317 360 30 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 173 173 173 148 161 160 166 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 0 0 0 0
Omsättning 1 059 1 766 1 513 1 167 1 775 1 286 1 410 1 158
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 054 1 766 1 494 1 141 1 756 643 705 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) 539 533 539 490 546 269 284 437
Rörelseresultat, EBITDA -127 32 25 9 93 0 23 79
Nettoomsättningförändring -40,32% 18,21% 30,94% -35,02% 36,55% -8,79% 21,76% -%
Du Pont-modellen -43,96% 0,58% 0,31% -17,08% 3,93% -12,76% -4,09% 8,33%
Vinstmarginal -13,47% 0,17% 0,13% -5,43% 1,54% -5,21% -2,06% 3,45%
Bruttovinstmarginal 62,81% 47,06% 56,36% 68,19% 51,88% 59,64% 59,93% 57,34%
Rörelsekapital/omsättning 13,09% 15,29% 9,30% 9,99% 5,98% 1,87% 7,38% 12,87%
Soliditet 32,20% 30,29% 24,02% 41,87% 31,00% 36,98% 34,37% 55,55%
Kassalikviditet 187,86% 237,84% 125,62% 146,92% 117,55% 100,93% 120,14% 177,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...