Visa allt om WoLuNo Invest AB
Visa allt om WoLuNo Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 591 30 576 37 532 40 584 40 357 28 613 17 953
Övrig omsättning 3 34 1 420 3 870 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 929 1 276 10 1 692 -478 1 062 421
Resultat efter finansnetto 1 056 -1 596 -2 043 -434 -1 226 588 222
Årets resultat 641 -1 596 -2 043 -434 -413 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 320 6 166 3 544 6 273 6 941 7 879 4 884
Omsättningstillgångar 23 117 24 402 26 360 22 717 16 990 11 880 6 051
Tillgångar 29 437 30 568 29 904 28 990 23 931 19 759 10 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 81 -1 493 550 984 97 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 813 223
Avsättningar (tkr) 628 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 701 12 176 8 031 1 441 2 499 7 166 3 200
Kortfristiga skulder 19 238 18 312 23 366 27 000 20 449 11 683 7 412
Skulder och eget kapital 29 437 30 568 29 904 28 990 23 931 19 759 10 935
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 576 576 520 381 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 547 3 463 5 212 5 671 5 391 4 349 1 673
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 489 1 025 1 762 1 671 1 446 1 139 452
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 594 30 610 38 952 44 454 40 418 28 613 17 953
Nyckeltal
Antal anställda 20 15 19 22 24 18 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 630 2 038 1 975 1 845 1 682 1 590 1 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 341 399 357 306 306 215
Rörelseresultat, EBITDA 3 012 2 024 867 2 681 472 2 273 1 055
Nettoomsättningförändring 6,59% -18,53% -7,52% 0,56% 41,04% 59,38% -%
Du Pont-modellen 6,81% 4,43% 0,98% 5,86% -1,77% 5,38% 3,94%
Vinstmarginal 6,15% 4,43% 0,78% 4,19% -1,05% 3,72% 2,40%
Bruttovinstmarginal 50,42% 41,92% 43,07% 40,84% 39,91% 46,74% 38,47%
Rörelsekapital/omsättning 11,90% 19,92% 7,98% -10,55% -8,57% 0,69% -7,58%
Soliditet 2,96% 0,26% -4,99% 1,90% 4,11% 3,52% 2,37%
Kassalikviditet 19,76% 30,34% 49,31% 31,29% 26,06% 26,98% 34,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...