Visa allt om SIP Nordic Konsult AB
Visa allt om SIP Nordic Konsult AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 56 138 91 845 92 257 139 296 176 937 208 774
Övrig omsättning 3 225 - - 170 2 782 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 405 -17 030 -29 977 -7 519 17 945 17 431
Resultat efter finansnetto -13 562 -17 036 -18 498 -12 935 -4 906 6 142
Årets resultat -3 103 -11 951 -24 452 -11 573 7 804 11 051
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 644 247 191 277 205 1 493 936 1 283 959 779 394
Omsättningstillgångar 118 644 107 946 105 794 73 950 95 870 189 041
Tillgångar 291 288 355 137 382 999 1 567 886 1 379 829 968 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -28 345 -25 517 -12 987 9 483 21 335 11 962
Minoritetsintressen 7 756 15 009 14 025 -4 176 1 623 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 217 007 292 872 310 867 1 468 369 1 245 591 764 865
Kortfristiga skulder 94 870 72 773 71 094 94 210 111 280 191 609
Skulder och eget kapital 291 288 355 137 382 999 1 567 886 1 379 829 968 435
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 1 057 2 472 4 998 3 750 8 477 3 060
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 9 314 17 926 21 612 19 884 10 136 8 113
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 472 4 553 4 243 4 976 4 672 4 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 363 91 845 92 257 139 466 179 719 208 774
Nyckeltal
Antal anställda 22 46 55 59 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 552 1 997 1 677 2 361 7 372 8 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 669 628 725 722 910 650
Rörelseresultat, EBITDA -682 -13 209 -25 595 -4 207 20 862 19 418
Nettoomsättningförändring -38,88% -0,45% -33,77% -21,27% -15,25% -%
Du Pont-modellen 22,63% 6,64% -3,00% 0,08% 2,61% 2,05%
Vinstmarginal 117,42% 25,69% -12,46% 0,87% 20,39% 9,50%
Bruttovinstmarginal 99,23% 99,48% 99,96% 99,56% 94,70% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,35% 38,30% 37,61% -14,54% -8,71% -1,23%
Soliditet -9,73% -7,19% -3,39% 0,60% 1,55% 1,24%
Kassalikviditet 125,06% 148,33% 148,81% 78,49% 86,15% 98,66%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 250 3 103 879 504 1 923 1 162 9 359 12 286 -
Övrig omsättning 3 226 3 226 3 225 2 500 - - 2 500 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 097 4 861 159 -1 021 -3 964 -6 230 -2 934 -4 117 -
Resultat efter finansnetto -2 628 277 -290 -1 497 -5 005 -6 787 4 043 3 134 -
Årets resultat -1 896 1 599 1 442 119 -3 568 4 9 171 9 954 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 53 125 57 350 42 116 40 770 39 223 36 129 19 279 16 937 -
Omsättningstillgångar 27 494 25 185 45 726 45 933 47 457 39 710 20 250 35 720 -
Tillgångar 80 619 82 535 87 842 86 703 86 680 75 839 39 529 52 657 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 825 19 721 18 122 16 680 16 561 20 129 20 125 10 954 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 35 800 31 800 36 811 47 945 35 574 7 774 17 774 -
Kortfristiga skulder 62 794 27 014 37 920 33 212 22 174 20 136 11 630 23 929 -
Skulder och eget kapital 80 619 82 535 87 842 86 703 86 680 75 839 39 529 52 657 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 336 2 501 1 980 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 677 0 0 250 874 2 837 1 235 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 223 0 0 88 907 1 832 1 088 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 476 6 329 4 104 3 004 1 923 1 162 11 859 12 286 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 1 3 5 6 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 103 - - 1 923 387 1 872 2 048 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 901 - - 623 865 1 519 717 -
Rörelseresultat, EBITDA 2 097 4 861 186 -971 -3 914 -6 180 -2 884 -4 095 0
Nettoomsättningförändring -91,94% 253,01% 74,40% -73,79% 65,49% -87,58% -23,82% -% -%
Du Pont-modellen 2,60% 5,89% 1,91% -0,33% -4,55% -7,86% 11,23% 6,69% -%
Vinstmarginal 838,80% 156,65% 190,90% -56,35% -205,25% -513,17% 47,45% 28,66% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -14 120,00% -58,94% 888,05% 2 524,01% 1 314,77% 1 684,51% 92,10% 95,97% -%
Soliditet 22,11% 23,89% 20,63% 19,24% 19,11% 26,54% 50,91% 20,80% -%
Kassalikviditet 43,78% 93,23% 120,59% 138,30% 214,02% 197,21% 174,12% 149,27% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...