Visa allt om Malma Fönsterputs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 2 833 2 762 3 073 2 610 2 402 1 834 991 1 428
Övrig omsättning 67 91 58 63 65 83 - -
Rörelseresultat (EBIT) -117 35 -61 -256 339 571 61 -133
Resultat efter finansnetto -129 31 -62 -260 326 520 26 -179
Årets resultat -129 31 -62 -93 180 355 26 -179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 496 4 130 220 230 360 434 542
Omsättningstillgångar 635 760 444 452 866 421 170 100
Tillgångar 1 131 764 574 672 1 096 781 604 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 359 328 390 482 302 -53 -79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 168 90 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 459 51 9 0 0 79 295 393
Kortfristiga skulder 442 354 237 282 445 310 362 328
Skulder och eget kapital 1 131 764 574 672 1 096 781 604 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 160 62 153 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 673 955 1 565 1 367 616 397 201 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 284 452 424 248 152 114 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 900 2 853 3 131 2 673 2 467 1 917 991 1 428
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 6 6 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 417 691 512 435 601 611 496 714
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 312 339 305 260 210 206 454
Rörelseresultat, EBITDA -62 68 5 -152 494 714 169 32
Nettoomsättningförändring 2,57% -10,12% 17,74% 8,66% 30,97% 85,07% -30,60% -%
Du Pont-modellen -10,26% 4,71% -10,28% -37,65% 31,11% 73,11% 10,10% -20,53%
Vinstmarginal -4,09% 1,30% -1,92% -9,69% 14,20% 31,13% 6,16% -9,24%
Bruttovinstmarginal 57,68% 73,75% 97,82% 86,40% 83,64% 91,88% 99,70% 93,49%
Rörelsekapital/omsättning 6,81% 14,70% 6,74% 6,51% 17,53% 6,05% -19,37% -15,97%
Soliditet 20,34% 46,99% 57,14% 58,04% 55,28% 47,16% -8,77% -12,29%
Kassalikviditet 143,67% 214,69% 187,34% 160,28% 194,61% 135,81% 46,96% 30,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...