Visa allt om Modin Event & Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 531 4 261 3 786 3 833 3 335 2 823 2 850 2 824
Övrig omsättning 16 - 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -421 -78 111 -145 -81 -79 -290 -606
Resultat efter finansnetto -159 -105 74 -157 -102 -97 -319 -616
Årets resultat -159 -105 74 -157 -102 -97 -319 -616
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 547 788 1 068 851 1 016 149 208 221
Omsättningstillgångar 128 384 286 178 135 445 79 155
Tillgångar 676 1 172 1 354 1 029 1 151 594 287 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 313 419 200 101 103 -835 -516
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 648 659 576 590 0 174 194
Kortfristiga skulder 190 211 277 252 459 491 948 698
Skulder och eget kapital 676 1 172 1 354 1 029 1 151 594 287 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 10 10 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 987 1 197 987 1 381 942 642 828 890
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 366 364 323 300 266 190 211 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 547 4 261 3 799 3 833 3 335 2 823 2 850 2 824
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 706 852 757 767 667 941 950 941
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 314 264 340 244 281 350 409
Rörelseresultat, EBITDA -145 201 244 20 82 -20 -234 -573
Nettoomsättningförändring -17,13% 12,55% -1,23% 14,93% 18,14% -0,95% 0,92% -%
Du Pont-modellen -19,53% -6,66% 8,27% -13,99% -7,04% -11,28% -101,05% -161,17%
Vinstmarginal -3,74% -1,83% 2,96% -3,76% -2,43% -2,37% -10,18% -21,46%
Bruttovinstmarginal 66,44% 69,47% 70,95% 68,80% 64,77% 60,40% 61,12% 55,95%
Rörelsekapital/omsättning -1,76% 4,06% 0,24% -1,93% -9,72% -1,63% -30,49% -19,23%
Soliditet 22,78% 26,71% 30,95% 19,44% 8,77% 17,34% -290,94% -137,23%
Kassalikviditet 30,53% 148,82% 76,90% 42,06% 13,73% 90,63% 8,33% 22,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...