Visa allt om Ursbäcken 3 Mark AB
Visa allt om Ursbäcken 3 Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 103 21 684 21 078 20 382 19 489 18 716 104 104 100
Tillgångar 103 21 684 21 078 20 382 19 489 18 716 104 104 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 103 103 103 103 103 103 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 21 581 20 975 20 279 19 386 18 613 1 1 0
Skulder och eget kapital 103 21 684 21 078 20 382 19 489 18 716 104 104 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 0,48% 0,49% 0,51% 0,53% 0,55% 99,04% 99,04% 100,00%
Kassalikviditet -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,55% 10 400,00% 10 400,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...