Visa allt om Westlight Store AB
Visa allt om Westlight Store AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 012 4 845 4 242 4 782 3 053 3 569 3 124 873
Övrig omsättning - 1 - 67 53 1 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 999 1 019 376 290 313 -458 218 -39
Resultat efter finansnetto 998 1 013 360 283 312 -476 204 -45
Årets resultat 772 780 264 200 312 -387 106 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 62 15 24 33 41 10 0
Omsättningstillgångar 1 936 1 856 1 336 1 355 1 046 1 149 903 420
Tillgångar 1 978 1 918 1 351 1 379 1 079 1 190 913 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 001 1 130 550 563 363 51 161 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 54 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 977 788 801 816 716 1 139 698 365
Skulder och eget kapital 1 978 1 918 1 351 1 379 1 079 1 190 913 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 500 385 866 835 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 300 1 129 1 356 341 142 296 211 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 430 387 460 547 145 324 307 47
Utdelning till aktieägare 725 900 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 012 4 846 4 242 4 849 3 106 3 570 3 124 884
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 5 3 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 002 1 211 1 061 956 1 018 892 781 873
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 383 461 483 267 380 351 200
Rörelseresultat, EBITDA 1 019 1 042 385 299 321 -454 220 -39
Nettoomsättningförändring 3,45% 14,21% -11,29% 56,63% -14,46% 14,24% 257,85% -%
Du Pont-modellen 50,51% 53,13% 27,91% 21,25% 29,01% -38,32% 23,88% -9,29%
Vinstmarginal 19,93% 21,03% 8,89% 6,13% 10,25% -12,78% 6,98% -4,47%
Bruttovinstmarginal 64,35% 66,25% 71,38% 73,19% 63,74% 56,09% 70,23% 39,98%
Rörelsekapital/omsättning 19,13% 22,04% 12,61% 11,27% 10,81% 0,28% 6,56% 6,30%
Soliditet 50,61% 58,92% 40,71% 40,83% 33,64% 4,29% 21,99% 13,10%
Kassalikviditet 82,60% 124,49% 73,91% 74,14% 55,87% 39,51% 52,87% 69,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...