Visa allt om Montensson AB
Visa allt om Montensson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 337 1 152 1 239 980 1 026
Övrig omsättning 114 - 4 124 42
Rörelseresultat (EBIT) 127 12 -80 -245 -128
Resultat efter finansnetto 117 6 -96 -272 -169
Årets resultat 117 6 -96 -272 -169
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 130 209 261 323
Omsättningstillgångar 90 178 104 51 329
Tillgångar 156 307 313 312 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 50 -379 -283 -69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 191 46 171
Kortfristiga skulder 96 247 501 549 550
Skulder och eget kapital 156 307 313 312 652
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 18 172 164 142 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 199 69 74 172 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 66 62 64 77 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 451 1 152 1 243 1 104 1 068
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 669 576 620 490 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 142 152 151 196 72
Rörelseresultat, EBITDA 210 91 -16 -183 -66
Nettoomsättningförändring 16,06% -7,02% 26,43% -4,48% -%
Du Pont-modellen 81,41% 3,91% -25,56% -78,53% -19,63%
Vinstmarginal 9,50% 1,04% -6,46% -25,00% -12,48%
Bruttovinstmarginal 64,77% 73,52% 63,03% 63,67% 55,17%
Rörelsekapital/omsättning -0,45% -5,99% -32,04% -50,82% -21,54%
Soliditet 38,46% 16,29% -121,09% -90,71% -10,58%
Kassalikviditet 59,38% 48,58% 16,77% 6,01% 59,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...