Visa allt om Statkraft Leasing AB
Visa allt om Statkraft Leasing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 289 742 60 223 24 729 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 143 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 530 -20 813 11 906 -195 -27 -8 -9 -2 -10
Resultat efter finansnetto 96 314 29 715 -37 546 -74 358 -50 673 -8 -8 -1 -10
Årets resultat -14 875 -30 976 -150 595 -62 283 -37 341 -8 -3 -1 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 972 423 3 912 589 1 741 061 672 698 164 632 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 367 075 1 286 581 799 254 198 002 100 032 99 106 94 100
Tillgångar 6 339 498 5 199 170 2 540 316 870 700 264 665 99 106 94 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 128 646 1 143 521 1 174 497 185 663 214 110 92 100 89 90
Obeskattade reserver 2 171 803 1 199 725 171 695 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 855 000 2 505 000 0 585 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 184 049 350 924 1 194 123 100 037 50 555 6 6 5 10
Skulder och eget kapital 6 339 498 5 199 170 2 540 316 870 700 264 665 99 106 94 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 860 888 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 885 60 223 24 729 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 269 584 58 725 24 719 -195 -27 -8 -9 -2 -10
Nettoomsättningförändring 381,12% 143,53% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,48% 2,17% 4,17% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 54,25% 187,61% 428,55% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 408,30% 1 553,65% -1 596,79% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 44,52% 39,99% 51,51% 21,32% 80,90% 92,93% 94,34% 94,68% 90,00%
Kassalikviditet 742,78% 366,63% 66,93% 197,93% 197,87% 1 650,00% 1 766,67% 1 880,00% 1 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...