allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

My Academy Sweden AB

ORG.NR: 556745-7196
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012                                  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-12          
  Nettoomsättning (TKR) 50 663 33 785            
  Övrig omsättning (TKR) 62 49            
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 170 -2 133            
  Resultat efter finansnetto (TKR) 4 078 -2 207            
  Årets resultat (TKR) 2 880 -1 834            
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-12          
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0            
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 836 2 080            
  Omsättningstillgångar (TKR) 17 339 11 397            
  Tillgångar (TKR) 19 176 13 477            
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 407 3 469            
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0            
  Avsättningar (TKR) 0 0            
  Långfristiga skulder (TKR) 0 2 000            
  Kortfristiga skulder (TKR) 12 770 8 008            
  Skulder och eget kapital (TKR) 19 176 13 477            
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-12          
  Löner till styrelse & VD           0            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 26 303 21 915            
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 981 4 870            
  Utdelning till aktieägare 0 0            
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-12          
  Antal anställda 24 24            
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 111 1 408            
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 462 1 145            
  Nettoomsättningförändring 49,96 %                      
  Vinstmarginal 8,33 % -6,15 %            
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %            
  Soliditet 33,41 % 25,74 %            
  Kassalikviditet 135,28 % 140,43 %            
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008                  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200812 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 47 814 33 785 26 276  
  Övrig omsättning (TKR) 62 49 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 423 -1 703 582  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 321 -1 778 562  
  Årets resultat (TKR) 3 209 -1 404 494  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 842 2 658 1 052  
  Omsättningstillgångar (TKR) 15 888 11 035 10 949  
  Tillgångar (TKR) 19 729 13 693 12 001  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 7 106 3 903 2 300  
  Obeskattade reserver (TKR) 1 172 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 2 000 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 11 452 7 790 9 702  
  Skulder och eget kapital (TKR) 19 729 13 693 12 001  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD           0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 26 303 21 915 17 068  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 981 4 870 3 543  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 24 24 19  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 992 1 408 1 383  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 371 1 136 1 096  
  Nettoomsättningförändring 41,52 % 28,58 % 35,06 %  
  Vinstmarginal 11,42 % -4,88 % 2,51 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 40,65 % 28,50 % 19,17 %  
  Kassalikviditet 138,30 % 139,97 % 112,85 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juli 2015


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen