Visa allt om My Academy Sweden AB
Visa allt om My Academy Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 59 504 71 332 50 663 33 785
Övrig omsättning 143 153 62 49
Rörelseresultat (EBIT) -3 076 7 615 4 170 -2 133
Resultat efter finansnetto -2 973 7 618 4 078 -2 207
Årets resultat -2 797 5 703 2 880 -1 834
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 407 1 693 1 836 2 080
Omsättningstillgångar 14 715 22 888 17 339 11 397
Tillgångar 16 123 24 582 19 176 13 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 432 12 200 6 407 3 469
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 9 690 12 381 12 770 8 008
Skulder och eget kapital 16 123 24 582 19 176 13 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 28 350 49 139 26 303 21 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 7 474 - 5 981 4 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 59 647 71 485 50 725 33 834
Nyckeltal
Antal anställda 26 - 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 289 - 2 111 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 745 - 1 462 1 145
Rörelseresultat, EBITDA -2 474 8 189 4 643 -1 812
Nettoomsättningförändring -16,58% 40,80% 49,96% -%
Du Pont-modellen -18,24% 31,19% 22,01% -15,43%
Vinstmarginal -4,94% 10,75% 8,33% -6,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,44% 14,73% 9,02% 10,03%
Soliditet 39,89% 49,63% 33,41% 25,74%
Kassalikviditet 151,86% 184,86% 135,28% 140,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 49 102 62 311 47 814 33 785 26 276 19 455 10 323 2 164
Övrig omsättning 143 87 62 49 - 244 - 7
Rörelseresultat (EBIT) -1 203 8 546 5 423 -1 703 582 805 -1 524 316
Resultat efter finansnetto -5 395 8 552 5 321 -1 778 562 800 -1 540 318
Årets resultat -4 455 4 922 3 209 -1 404 494 800 -1 465 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 843 5 211 3 842 2 658 1 052 50 115 32
Omsättningstillgångar 12 548 19 992 15 888 11 035 10 949 9 232 2 907 1 114
Tillgångar 14 391 25 202 19 729 13 693 12 001 9 283 3 022 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 592 12 065 7 106 3 903 2 300 1 680 -1 190 275
Obeskattade reserver 2 388 3 368 1 172 0 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000 0 0 316 0
Kortfristiga skulder 7 410 9 769 11 452 7 790 9 702 7 603 3 896 796
Skulder och eget kapital 14 391 25 202 19 729 13 693 12 001 9 283 3 022 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 440 936 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 350 32 559 26 303 21 915 17 068 10 726 6 496 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 474 7 777 5 981 4 870 3 543 2 696 1 625 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 245 62 398 47 876 33 834 26 276 19 699 10 323 2 171
Nyckeltal
Antal anställda 26 28 24 24 19 13 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 889 2 225 1 992 1 408 1 383 1 497 1 032 197
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 411 1 508 1 371 1 136 1 096 1 157 926 116
Rörelseresultat, EBITDA -611 9 113 5 896 -1 382 687 825 -1 504 325
Nettoomsättningförändring -21,20% 30,32% 41,52% 28,58% 35,06% 88,46% 377,03% -%
Du Pont-modellen -37,29% 34,08% 27,67% -12,04% 5,49% 8,78% -50,43% 27,66%
Vinstmarginal -10,93% 13,78% 11,42% -4,88% 2,51% 4,19% -14,76% 14,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,46% 16,41% 9,28% 9,60% 4,75% 8,37% -9,58% 14,70%
Soliditet 44,85% 58,30% 40,65% 28,50% 19,17% 18,10% -39,38% 28,71%
Kassalikviditet 169,34% 204,65% 138,30% 139,97% 112,85% 121,43% 74,61% 139,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...