Visa allt om Gandersch AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 10 15 441 1 335 1 356 1 333 1 374 377
Övrig omsättning - - 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -144 -93 19 610 678 718 813 230
Resultat efter finansnetto -143 -37 170 566 721 1 073 774 229
Årets resultat 50 -15 149 293 348 592 396 149
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 117 289 141 162 183 80 101
Omsättningstillgångar 2 142 2 470 2 275 2 859 2 503 2 062 1 037 441
Tillgångar 2 234 2 588 2 564 3 000 2 665 2 245 1 117 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 140 1 245 1 410 1 405 1 238 1 017 545 249
Obeskattade reserver 628 835 857 840 693 492 225 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 466 508 297 756 734 736 347 273
Skulder och eget kapital 2 234 2 588 2 564 3 000 2 665 2 245 1 117 543
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 366 236 82 61
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 34 241 397 0 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 71 122 122 73 42 22
Utdelning till aktieägare 156 155 150 143 127 127 120 100
Omsättning 10 15 454 1 335 1 356 1 333 1 374 377
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 441 1 335 1 356 1 333 1 374 377
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 319 530 500 314 163 91
Rörelseresultat, EBITDA -118 -67 32 631 699 739 834 233
Nettoomsättningförändring -33,33% -96,60% -66,97% -1,55% 1,73% -2,98% 264,46% -%
Du Pont-modellen -6,36% 0,27% 6,67% 20,37% 31,56% 48,02% 72,78% 42,36%
Vinstmarginal -1 420,00% 46,67% 38,78% 45,77% 62,02% 80,87% 59,17% 61,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16 760,00% 13 080,00% 448,53% 157,53% 130,46% 99,47% 50,22% 44,56%
Soliditet 72,96% 73,27% 79,63% 67,47% 65,62% 61,45% 63,29% 48,51%
Kassalikviditet 459,66% 486,22% 765,99% 378,17% 341,01% 280,16% 298,85% 161,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...