Visa allt om GSG Drift AB
Visa allt om GSG Drift AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 5 586 8 240 9 399 7 111 10 681 11 975 10 309 13 513
Övrig omsättning 47 8 23 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 -138 -11 -16 -16 43 26 105
Resultat efter finansnetto 12 -134 -9 -6 4 49 27 122
Årets resultat 12 -90 -2 -3 0 26 15 66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 21 24 21 0 973 0
Omsättningstillgångar 576 906 2 245 2 403 2 376 2 521 264 974
Tillgångar 598 928 2 266 2 427 2 396 2 521 1 237 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 132 222 224 227 226 201 186
Obeskattade reserver 0 0 44 51 54 50 37 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 454 796 2 000 2 153 2 116 2 244 999 757
Skulder och eget kapital 598 928 2 266 2 427 2 396 2 521 1 237 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 633 8 248 9 422 7 111 10 681 11 975 10 309 13 513
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 -138 -3 -8 -13 43 26 105
Nettoomsättningförändring -32,21% -12,33% 32,18% -33,42% -10,81% 16,16% -23,71% -%
Du Pont-modellen 2,01% -14,44% -0,40% -0,29% 0,17% 1,94% 2,18% 12,53%
Vinstmarginal 0,21% -1,63% -0,10% -0,10% 0,04% 0,41% 0,26% 0,90%
Bruttovinstmarginal 30,70% 25,35% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,18% 1,33% 2,61% 3,52% 2,43% 2,31% -7,13% 1,61%
Soliditet 23,91% 14,22% 11,31% 10,78% 11,14% 10,43% 18,45% 21,31%
Kassalikviditet 126,87% 113,82% 112,25% 111,61% 112,29% 112,34% 26,43% 128,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...