Visa allt om AB Svensk Bygg & Förvaltning
Visa allt om AB Svensk Bygg & Förvaltning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 18 012 8 387 11 076 12 734 8 797 5 028 2 864 1 044
Övrig omsättning 1 799 1 123 1 183 1 445 54 25 210 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 848 360 129 717 260 783 35 37
Resultat efter finansnetto 995 63 50 514 208 731 24 10
Årets resultat 485 -187 12 366 266 404 16 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 155 429 498 453 496 356 191 55
Omsättningstillgångar 6 872 4 334 2 792 5 607 1 920 1 805 959 287
Tillgångar 8 027 4 762 3 289 6 060 2 415 2 161 1 150 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 787 302 488 877 791 525 121 105
Obeskattade reserver 450 0 0 0 0 180 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 163 417 0 0 57 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 628 4 044 2 800 5 184 1 568 1 456 1 030 236
Skulder och eget kapital 8 027 4 762 3 289 6 060 2 415 2 161 1 150 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 545 37 250 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 755 3 568 4 804 5 807 3 309 1 428 899 154
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 196 1 292 1 669 1 892 1 392 637 395 138
Utdelning till aktieägare 350 0 0 400 280 0 0 0
Omsättning 19 811 9 510 12 259 14 179 8 851 5 053 3 074 1 044
Nyckeltal
Antal anställda 24 11 13 15 12 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 751 762 852 849 733 838 716 522
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 443 499 521 391 355 360 263
Rörelseresultat, EBITDA 1 963 516 296 870 391 875 77 51
Nettoomsättningförändring 114,76% -24,28% -13,02% 44,75% 74,96% 75,56% 174,33% -%
Du Pont-modellen 15,60% 7,75% 3,95% 11,85% 10,81% 36,23% 3,04% 10,85%
Vinstmarginal 6,95% 4,40% 1,17% 5,64% 2,97% 15,57% 1,22% 3,54%
Bruttovinstmarginal 75,92% 82,38% 81,15% 79,47% 81,58% 84,75% 75,24% 89,27%
Rörelsekapital/omsättning 1,35% 3,46% -0,07% 3,32% 4,00% 6,94% -2,48% 4,89%
Soliditet 14,18% 6,34% 14,84% 14,47% 32,75% 30,43% 10,52% 30,79%
Kassalikviditet 101,95% 101,04% 92,64% 106,75% 115,56% 120,33% 84,56% 102,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...