Visa allt om Ecocab AB
Visa allt om Ecocab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 578 214 171 470 457 985
Övrig omsättning 181 117 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 2 -307 74 -283 75
Resultat efter finansnetto 187 1 -307 64 -286 60
Årets resultat 143 1 -307 75 -232 -1
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 11 128 245 348 432
Omsättningstillgångar 271 174 16 105 84 504
Tillgångar 279 186 144 350 431 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 65 -36 -58 -133 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 93 149 393 365 400
Kortfristiga skulder 63 27 31 15 199 384
Skulder och eget kapital 279 186 144 350 431 937
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 10 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 359 0 106 77 60 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 113 0 32 21 22 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 759 331 171 470 457 985
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 193 - 171 470 457 985
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 - 138 98 99 312
Rörelseresultat, EBITDA 659 119 -190 191 -169 183
Nettoomsättningförändring 170,09% 25,15% -63,62% 2,84% -53,60% -%
Du Pont-modellen 67,03% 1,08% -213,19% 21,14% -65,66% 8,75%
Vinstmarginal 32,35% 0,93% -179,53% 15,74% -61,93% 8,32%
Bruttovinstmarginal 91,18% 62,62% 100,00% 94,68% 96,94% 97,56%
Rörelsekapital/omsättning 35,99% 68,69% -8,77% 19,15% -25,16% 12,18%
Soliditet 74,91% 34,95% -25,00% -16,57% -30,86% 14,72%
Kassalikviditet 430,16% 211,11% 51,61% 180,00% 42,21% 131,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...