Visa allt om SAVAJ Holding AB
Visa allt om SAVAJ Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -10 0 0 -97
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -10 0 0 -96
Årets resultat 0 0 0 -10 0 0 -96
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättningstillgångar 247 247 247 247 247 247 166
Tillgångar 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 344 344 344 354 354 354
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Kortfristiga skulder 103 103 103 103 93 93 12
Skulder och eget kapital 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 2 166
Löner & utdelning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -10 0 0 -97
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,31% 15,31% 15,31% 15,31% 15,75% 15,75% 16,34%
Kassalikviditet 239,81% 239,81% 239,81% 239,81% 265,59% 265,59% 1 383,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...