Visa allt om Entrack AB
Visa allt om Entrack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 161 266 65 893 63 782 64 659 66 296 57 458 53 131 29 120
Övrig omsättning 1 766 296 440 1 235 966 47 103 2
Rörelseresultat (EBIT) 21 518 11 056 10 664 9 351 11 160 9 677 7 659 2 667
Resultat efter finansnetto 28 962 10 753 10 180 8 852 10 704 9 150 6 499 1 910
Årets resultat 22 211 6 670 5 648 4 748 7 898 6 682 3 441 372
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 004 25 322 1 064 1 308 960 1 091 1 258 1 490
Omsättningstillgångar 142 243 51 013 49 831 47 817 39 700 37 497 34 412 31 143
Tillgångar 145 247 76 335 50 895 49 125 40 660 38 588 35 669 32 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 589 31 859 26 189 21 041 16 793 10 595 3 913 472
Obeskattade reserver 24 156 9 772 7 606 5 105 2 696 2 722 2 671 936
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 917 28 716 6 500 8 500 8 027 16 301 22 794 24 480
Kortfristiga skulder 28 584 5 989 10 601 14 479 13 143 8 970 6 292 6 745
Skulder och eget kapital 145 247 76 335 50 895 49 125 40 660 38 588 35 669 32 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 583 666 652 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 113 4 050 3 940 3 941 2 555 2 266 1 944 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 462 1 345 1 299 1 279 1 036 892 906 331
Utdelning till aktieägare 5 000 0 1 000 500 500 1 700 0 0
Omsättning 163 032 66 189 64 222 65 894 67 262 57 505 53 234 29 122
Nyckeltal
Antal anställda 38 10 11 11 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 244 6 589 5 798 5 878 6 027 6 384 6 641 3 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 540 476 475 379 425 438 154
Rörelseresultat, EBITDA 22 220 11 269 10 879 9 630 11 394 9 910 7 978 2 862
Nettoomsättningförändring 144,74% 3,31% -1,36% -2,47% 15,38% 8,14% 82,46% -%
Du Pont-modellen 20,72% 14,51% 20,96% 19,09% 27,59% 25,11% 21,52% 8,21%
Vinstmarginal 18,66% 16,81% 16,73% 14,50% 16,92% 16,87% 14,45% 9,20%
Bruttovinstmarginal 28,34% 28,17% 27,95% 23,36% 25,67% 25,55% 23,18% 21,30%
Rörelsekapital/omsättning 70,48% 68,33% 61,51% 51,56% 40,06% 49,65% 52,93% 83,78%
Soliditet 60,19% 51,72% 62,47% 50,49% 46,19% 32,66% 16,36% 3,51%
Kassalikviditet 194,91% 343,91% 176,92% 118,97% 107,82% 165,20% 151,19% 108,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...