Visa allt om Upplands Färgsättning & Måleri AB
Visa allt om Upplands Färgsättning & Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 189 38 209 2 315 8 039 6 570 4 161 3 238
Övrig omsättning 23 47 44 137 24 30 18 15
Rörelseresultat (EBIT) 189 55 184 65 -254 109 -460 13
Resultat efter finansnetto 189 48 165 -19 -346 49 -511 -22
Årets resultat 189 48 165 -19 -346 49 -511 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 210 270 135 141
Omsättningstillgångar 109 115 122 161 1 185 1 200 543 762
Tillgångar 109 115 122 161 1 394 1 470 678 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 35 -584 -749 -730 -385 -433 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 150 214 908 13 14 30
Kortfristiga skulder 4 80 556 696 1 216 1 841 1 098 795
Skulder och eget kapital 109 115 122 161 1 394 1 470 678 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 59 176 144 169 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 918 4 013 2 577 2 012 1 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 267 1 388 86 609 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 212 85 253 2 452 8 063 6 600 4 179 3 253
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 2 12 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 189 - - 1 158 670 1 643 1 387 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 668 479 915 1 001 612
Rörelseresultat, EBITDA 189 55 184 65 -174 159 -421 35
Nettoomsättningförändring 397,37% -81,82% -90,97% -71,20% 22,36% 57,89% 28,51% -%
Du Pont-modellen 173,39% 47,83% 150,82% 40,37% -18,22% 7,41% -67,85% 1,44%
Vinstmarginal 100,00% 144,74% 88,04% 2,81% -3,16% 1,66% -11,06% 0,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 21,05% 100,00% 81,99% 79,64% 75,05% 77,84% 77,12%
Rörelsekapital/omsättning 55,56% 92,11% -207,66% -23,11% -0,39% -9,76% -13,34% -1,02%
Soliditet 96,33% 30,43% -478,69% -465,22% -52,37% -26,19% -63,86% 8,64%
Kassalikviditet 2 725,00% 143,75% 21,94% 23,13% 94,49% 63,28% 35,61% 76,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...