Visa allt om Katarina Wennstam AB
Visa allt om Katarina Wennstam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 731 1 409 417 380 1 438 1 875 1 473 1 430
Övrig omsättning - 7 - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 549 491 200 143 356 665 515 386
Resultat efter finansnetto 558 505 214 171 363 676 515 389
Årets resultat 429 389 167 122 261 500 363 272
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 416 215 105 0
Omsättningstillgångar 1 786 1 343 1 098 1 025 1 806 1 906 1 549 914
Tillgångar 1 786 1 343 1 098 1 025 2 222 2 121 1 654 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 420 1 151 912 895 919 785 535 372
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 366 192 186 130 1 303 1 336 1 119 542
Skulder och eget kapital 1 786 1 343 1 098 1 025 2 222 2 121 1 654 914
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 35 393 404 370 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 448 419 35 0 0 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 194 185 16 24 184 172 161 171
Utdelning till aktieägare 150 0 150 150 146 128 250 200
Omsättning 1 731 1 416 417 392 1 438 1 875 1 473 1 430
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 731 1 409 417 380 1 438 1 875 1 473 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 618 55 61 588 601 574 583
Rörelseresultat, EBITDA 549 491 200 143 356 665 515 386
Nettoomsättningförändring 22,85% 237,89% 9,74% -73,57% -23,31% 27,29% 3,01% -%
Du Pont-modellen 31,24% 37,68% 19,40% 16,68% 16,38% 31,87% 31,20% 42,45%
Vinstmarginal 32,24% 35,91% 51,08% 45,00% 25,31% 36,05% 35,03% 27,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,03% 81,69% 218,71% 235,53% 34,98% 30,40% 29,19% 26,01%
Soliditet 79,51% 85,70% 83,06% 87,32% 41,36% 37,01% 32,35% 40,70%
Kassalikviditet 487,98% 699,48% 590,32% 788,46% 138,60% 142,66% 138,43% 168,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...