Visa allt om Laboratorn på Gotland AB
Visa allt om Laboratorn på Gotland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 186 1 289 1 379 1 232 1 289 1 264 688 438
Övrig omsättning 1 - - - - 74 - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 -204 304 55 275 463 -112 -258
Resultat efter finansnetto -268 -847 -637 -979 -678 -132 -684 -1 079
Årets resultat -5 -546 -527 -611 -862 -132 -684 -1 079
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 483 22 822 22 850 22 003 19 293 19 644 17 504 17 806
Omsättningstillgångar 368 1 185 235 397 370 442 169 159
Tillgångar 22 851 24 007 23 085 22 400 19 663 20 086 17 673 17 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 416 412 549 128 105 117 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 963 15 278 13 230 13 365 13 545 13 725 13 950 14 085
Kortfristiga skulder 7 477 8 313 9 443 8 486 5 990 6 255 3 606 3 779
Skulder och eget kapital 22 851 24 007 23 085 22 400 19 663 20 086 17 673 17 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 187 1 289 1 379 1 232 1 289 1 338 688 438
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 502 230 728 407 625 778 190 -258
Nettoomsättningförändring -7,99% -6,53% 11,93% -4,42% 1,98% 83,72% 57,08% -%
Du Pont-modellen 0,29% -0,85% 1,32% 0,25% 1,40% 2,31% -0,63% -1,44%
Vinstmarginal 5,65% -15,83% 22,04% 4,46% 21,33% 36,63% -16,28% -58,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -599,41% -552,99% -667,73% -656,57% -436,00% -459,89% -499,56% -826,48%
Soliditet 1,80% 1,73% 1,78% 2,45% 0,65% 0,52% 0,66% 0,56%
Kassalikviditet 4,92% 14,25% 2,49% 4,68% 6,18% 7,07% 4,69% 4,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...