Visa allt om Glas & Fasadmontage i Eskilstuna AB
Visa allt om Glas & Fasadmontage i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 848 2 727 1 845 3 587 3 375 4 941 5 849 3 393
Övrig omsättning - - - - 48 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 124 104 -12 394 140 400 639
Resultat efter finansnetto 112 124 106 -11 393 136 401 636
Årets resultat 87 100 69 2 296 97 272 441
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 38 67 117 97 122 146 90
Omsättningstillgångar 743 656 618 760 1 223 1 318 1 070 1 202
Tillgångar 762 694 685 877 1 320 1 440 1 216 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 393 443 524 772 604 627 541
Obeskattade reserver 4 5 12 0 23 35 37 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 434 297 230 353 525 801 552 732
Skulder och eget kapital 762 694 685 877 1 320 1 440 1 216 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 290 403 238 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 021 1 021 731 1 602 690 917 1 242 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 424 375 229 524 328 494 480 304
Utdelning till aktieägare 0 155 150 150 250 128 120 187
Omsättning 2 848 2 727 1 845 3 587 3 423 4 941 5 849 3 393
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 4 5 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 545 461 717 844 988 975 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 327 282 510 400 414 385 482
Rörelseresultat, EBITDA 131 153 142 43 437 179 428 649
Nettoomsättningförändring 4,44% 47,80% -48,56% 6,28% -31,69% -15,52% 72,38% -%
Du Pont-modellen 14,96% 18,30% 15,47% -0,91% 29,85% 9,72% 33,14% 49,46%
Vinstmarginal 4,00% 4,66% 5,75% -0,22% 11,67% 2,83% 6,89% 18,83%
Bruttovinstmarginal 81,36% 80,23% 92,57% 93,84% 81,54% 98,68% 98,65% 97,29%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% 13,16% 21,03% 11,35% 20,68% 10,46% 8,86% 13,85%
Soliditet 43,06% 57,19% 65,96% 59,75% 59,77% 43,74% 53,75% 42,93%
Kassalikviditet 171,20% 220,88% 268,70% 215,30% 232,95% 164,54% 193,84% 164,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...