Visa allt om Prosperous Wind AB
Visa allt om Prosperous Wind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 062 9 394 1 054
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 -84 -598 -770 327 -1 697 -1 247 -13
Resultat efter finansnetto -185 -2 713 8 348 -856 -1 053 -1 697 -1 241 4
Årets resultat -185 -2 713 8 348 -856 -973 -1 697 -1 241 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 707 3 121 1 911 1 846 275 200 0
Omsättningstillgångar 855 1 220 6 784 1 728 1 521 3 270 5 388 2 199
Tillgångar 1 718 1 926 9 905 3 640 3 367 3 545 5 588 2 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 643 1 828 9 794 1 447 2 303 3 276 4 973 2 003
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 98 111 2 193 1 065 270 616 197
Skulder och eget kapital 1 718 1 926 9 905 3 640 3 367 3 545 5 588 2 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 100 188 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 15 30 2
Utdelning till aktieägare 0 0 5 253 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 062 9 394 1 054
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 9 394 1 054
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 115 218 25
Rörelseresultat, EBITDA -84 -84 -598 -770 327 -1 697 -1 247 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 11 700,00% -97,72% -62,62% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -31,27% -47,81% -22,21% 0,18%
Vinstmarginal -% -% -% -% -99,15% -18 833,33% -314,97% 0,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -10 866,67% -28,93% 74,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 42,94% 33 333,33% 1 211,17% 189,94%
Soliditet 95,63% 94,91% 98,88% 39,75% 68,40% 92,41% 88,99% 91,09%
Kassalikviditet 1 140,00% 1 244,90% 6 111,71% 78,52% 135,77% 812,96% 396,75% 460,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...