Visa allt om Illusive AB
Visa allt om Illusive AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 28 52 304 1 207 2 427 1 458 1 930 596
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -73 68 -224 509 19 13 1
Resultat efter finansnetto -21 -73 69 -221 510 19 5 1
Årets resultat -21 -73 69 -228 371 4 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 86 82 105 80 93 140
Omsättningstillgångar 277 296 421 445 952 776 542 530
Tillgångar 277 296 507 528 1 058 856 635 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 242 315 247 475 104 104 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 125 89
Kortfristiga skulder 22 53 192 282 583 752 406 481
Skulder och eget kapital 277 296 507 528 1 058 856 635 671
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 665 635 703 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 686 0 0 29 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 311 389 300 333 140
Utdelning till aktieägare 0 151 60 0 0 0 0 0
Omsättning 28 52 304 1 207 2 427 1 458 1 930 596
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 26 152 604 1 214 729 965 298
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 - 506 560 474 543 253
Rörelseresultat, EBITDA -19 -73 92 -201 553 52 52 1
Nettoomsättningförändring -46,15% -82,89% -74,81% -50,27% 66,46% -24,46% 223,83% -%
Du Pont-modellen -6,86% -22,97% 13,81% -41,67% 48,30% 2,22% 2,05% 0,15%
Vinstmarginal -67,86% -130,77% 23,03% -18,23% 21,05% 1,30% 0,67% 0,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 82,89% 100,00% 88,79% 97,94% 84,72% 98,49%
Rörelsekapital/omsättning 910,71% 467,31% 75,33% 13,50% 15,20% 1,65% 7,05% 8,22%
Soliditet 92,06% 81,76% 62,13% 46,78% 44,90% 12,15% 16,38% 14,90%
Kassalikviditet 1 259,09% 558,49% 219,27% 157,80% 163,29% 103,19% 133,50% 97,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...