Visa allt om Scandinavian Ecommerce AB
Visa allt om Scandinavian Ecommerce AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 69 130 412 459 2 017
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 7 16 51 -92 -418
Resultat efter finansnetto -1 -1 0 5 16 45 -101 -406
Årets resultat -1 -1 0 5 16 45 -101 -406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar -1 1 16 17 71 98 115 182
Tillgångar 1 1 16 17 71 98 115 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -341 -341 -340 -340 -345 -361 -406 -306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 62 62 62 3 0 -34 0
Kortfristiga skulder 280 280 294 294 412 459 555 488
Skulder och eget kapital 1 1 16 17 71 98 115 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 69 130 412 459 2 017
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 7 16 51 -92 -418
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -46,92% -68,45% -10,24% -77,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 41,18% 22,54% 52,04% -80,00% -222,53%
Vinstmarginal -% -% -% 10,14% 12,31% 12,38% -20,04% -20,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 80,00% 86,41% 66,23% 59,54%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -401,45% -262,31% -87,62% -95,86% -15,17%
Soliditet -34 100,00% -34 100,00% -2 125,00% -2 000,00% -485,92% -368,37% -353,04% -168,13%
Kassalikviditet -0,36% 0,36% 5,44% 5,78% 10,92% 18,08% 16,76% 37,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...