Visa allt om N Anulf Konsult AB
Visa allt om N Anulf Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 020 972 822 1 036 1 353 1 333 0 0 346
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 186 197 376 848 890 -13 -53 -36
Resultat efter finansnetto 170 187 207 393 884 891 144 -53 -36
Årets resultat 127 140 155 208 498 509 144 -28 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 9 13 18
Omsättningstillgångar 1 637 1 684 1 696 1 828 1 947 1 332 421 37 121
Tillgångar 1 637 1 684 1 696 1 828 1 947 1 336 429 50 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 893 966 1 001 1 046 988 690 181 36 64
Obeskattade reserver 500 500 500 500 400 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 243 218 195 282 559 447 249 13 74
Skulder och eget kapital 1 637 1 684 1 696 1 828 1 947 1 336 429 50 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 236 202 128 0 30 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 366 240 0 23 30 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 195 158 153 126 104 0 10 85
Utdelning till aktieägare 200 200 175 200 150 200 0 0 0
Omsättning 1 020 972 822 1 036 1 353 1 333 0 0 346
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 353 1 333 - - 346
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 379 286 - 40 332
Rörelseresultat, EBITDA 170 186 197 376 853 894 -8 -48 -30
Nettoomsättningförändring 4,94% 18,25% -20,66% -23,43% 1,50% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 10,38% 11,10% 12,32% 21,50% 45,35% 66,69% -% -% -25,90%
Vinstmarginal 16,67% 19,24% 25,43% 37,93% 65,26% 66,84% -% -% -10,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,67% 150,82% 182,60% 149,23% 102,59% 66,39% -% -% 13,58%
Soliditet 78,38% 80,52% 82,02% 77,38% 65,89% 62,68% 42,19% 72,00% 46,04%
Kassalikviditet 673,66% 772,48% 869,74% 648,23% 348,30% 297,99% 169,08% 284,62% 163,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...