Visa allt om Gunnarn Exploration AB
Visa allt om Gunnarn Exploration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2010-01 2009-01 2008-01
Nettoomsättning 416 2 184 2 476 4 516 11 592 298 930 1 781 2 627 1 044
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 6 16 60 42 0 0 2 -3 -1
Resultat efter finansnetto 141 -1 -5 0 0 0 1 0 0 1
Årets resultat 110 -1 -5 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2010-01 2009-01 2008-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 43 66 121 153
Omsättningstillgångar 235 654 656 539 3 253 216 125 405 3 780 1 206
Tillgångar 235 654 656 539 3 253 216 169 470 3 900 1 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 93 95 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 561 561 440 3 153 117 69 371 3 800 1 259
Skulder och eget kapital 235 654 656 539 3 253 216 169 470 3 900 1 359
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2010-01
2009-01
2008-01
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 134 914 958 1 363 888 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 - - - - - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 416 2 184 2 476 4 516 11 592 298 930 1 781 2 627 1 044
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 6 3 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 416 1 092 1 238 753 3 864 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 457 479 227 296 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 143 6 16 60 42 43 23 57 29 8
Nettoomsättningförändring -% -11,79% -45,17% -61,04% 3 789,93% -67,96% -% -32,20% 151,63% -%
Du Pont-modellen 60,85% 0,92% 2,44% 11,50% 2,15% 0,00% 1,18% 0,43% 0,08% 0,00%
Vinstmarginal 34,38% 0,27% 0,65% 1,37% 0,60% 0,00% 0,22% 0,11% 0,11% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,04% 4,26% 3,84% 2,19% 0,86% 33,22% 6,02% 1,91% -0,76% -5,08%
Soliditet 86,81% 14,22% 14,48% 18,55% 3,07% 46,30% 59,17% 21,28% 2,56% 7,36%
Kassalikviditet 758,06% 116,58% 116,93% 122,50% 103,17% 184,62% 181,16% 109,16% 99,47% 95,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...