Visa allt om Coor Service Management Group AB
Visa allt om Coor Service Management Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 182 922 162 770 147 912 194 608 191 686 219 333 185 187 55 617 11
Övrig omsättning - 163 60 - - 250 192 281 -
Rörelseresultat (EBIT) -100 901 -96 901 -160 708 -75 416 -83 190 -11 452 -36 356 -148 007 1
Resultat efter finansnetto -47 914 -343 642 -246 478 -105 091 78 928 -40 592 770 048 -335 649 -3 726
Årets resultat 322 586 -341 264 35 522 -105 091 78 928 -91 851 770 048 -294 277 -3 726
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 516 850 3 376 398 3 373 768 3 371 633 3 508 439 3 495 010 3 487 548 3 479 907 3 472 659
Omsättningstillgångar 4 541 318 3 856 712 2 748 106 2 757 307 2 367 368 1 658 409 855 612 253 577 212 769
Tillgångar 8 058 168 7 233 110 6 121 874 6 128 940 5 875 807 5 153 419 4 343 160 3 733 484 3 685 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 595 532 4 152 946 4 494 210 3 146 688 3 151 779 2 972 851 3 208 343 2 438 295 2 626 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 051 1 276 741 1 199 214 1 134 671 1 123 201 995 473 1 044 460 1 055 716 945 684
Kortfristiga skulder 1 459 585 1 803 423 428 451 1 847 581 1 600 827 1 185 095 90 357 239 473 113 556
Skulder och eget kapital 8 058 168 7 233 110 6 121 874 6 128 940 5 875 807 5 153 419 4 343 160 3 733 484 3 685 428
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 788 6 035 6 361 5 722 0 0 0 817 0
Varav tantiem till styrelse & VD 879 1 257 664 1 189 - - - 185 -
Löner till övriga anställda 55 667 51 606 75 859 61 543 65 660 63 153 52 661 47 672 0
Varav resultatlön till övriga anställda 5 516 1 659 3 298 5 582 5 037 - 5 190 3 366 -
Sociala kostnader 37 532 37 471 50 290 38 287 38 287 35 123 33 148 25 809 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 922 162 933 147 972 194 608 191 686 219 583 185 379 55 898 11
Nyckeltal
Antal anställda 74 75 77 93 101 85 87 80 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 472 2 170 1 921 2 093 1 898 2 580 2 129 695 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 311 1 268 1 721 1 135 1 029 1 156 986 - -
Rörelseresultat, EBITDA -93 310 -92 684 -157 521 -74 349 -83 039 -10 148 -35 056 -148 007 1
Nettoomsättningförändring 12,38% 10,05% -23,99% 1,52% -12,61% 18,44% 232,97% 505 509,09% -%
Du Pont-modellen 0,80% -1,94% -0,67% 1,03% 4,27% 2,15% 21,14% -3,46% 0,03%
Vinstmarginal 35,38% -86,09% -27,93% 32,59% 130,81% 50,47% 495,81% -232,36% 10 600,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 684,73% 1 261,47% 1 568,27% 467,47% 399,89% 215,80% 413,23% 25,36% 901 936,36%
Soliditet 81,85% 57,42% 73,41% 51,34% 53,64% 57,69% 73,87% 65,31% 71,26%
Kassalikviditet 311,14% 213,86% 641,40% 149,24% 147,88% 139,94% 946,92% 105,89% 187,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...